Hoạt động

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, HIỆU CHUẨN TẠI KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO SỬ DỤNG THIẾT BỊ

HIỆU CHUẨN, SỬA CHỮA MÁY ĐO 3D

HIỆU CHUẨN MÁY KÉO NÉN

HIỆU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN

 

HIỆU CHUẨN MÁY PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN VẬT LIỆU (ROSH)

HIỆU CHUẨN, SỬA CHỮA MÁY ĐO QUANG HỌC 2D

 

 

V-CAL CALIBRATION