ĐO LƯỜNG ĐỘ DÀI.

Hiệu chuẩn,Hiệu chuẩn kiểm định thiết bị.

Liên hệ :

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL Việt Nam qua địa chỉ:

Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

| Điện thoại: 0982 628 838 | Email: dinhlam.nguyen@mecal.vn

| Điện thoại: 0981 855 991 | Email: tuandung.tran@mecal.vn

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Thước cặp

Đến 600 mm

Đến 0,01 mm

Hiệu chuẩn

2

Thước pan me

Đến 100 mm

Đến 0,0001 mm

Hiệu chuẩn

3

Pin gauge

Đến 25 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

4

Đồng hồ so

Đến 100 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

5

Dưỡng đo khe hở

Đến 10 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

6

Máy phóng hình

Đến 800 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

7

Máy đo tọa độ hai chiều

Đến 800 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

8

Máy đo tọa độ ba chiều

Đến 800 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

9

Thước đo độ cao

Đến 600 mm

Đến 0,001 mm

Hiệu chuẩn

10

 

 

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Bộ block gauge

 

Dải đo : 50 – 500 mm

Cấp chính xác : Cấp 0

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

 

  1. Bộ block gauge

Dải đo : 2,5 – 25 mm

Cấp chính xác : Cấp 0

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

 

  1. Pan me siêu cấp

Dải đo : 0 – 25 mm

Cấp chính xác : U = 0,4μm (k=2, P~95%)

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT đo lường Quân đội

 

  1. Thước kính chuẩn

Dải đo : 0- 400 mm

Cấp chính xác : 0,5μm

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)