ĐO LƯỜNG HÓA - LÝ

Liên hệ :

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL Việt Nam qua địa chỉ:

Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

| Điện thoại: 0982 628 838 | Email: dinhlam.nguyen@mecal.vn

| Điện thoại: 0981 855 991 | Email: tuandung.tran@mecal.vn

 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Máy đo ROSH

 

 

Hiệu chuẩn

2

Máy đo tốc độ vòng quay

 

 

Hiệu chuẩn

3

Máy đo độ ồn

 

 

Hiệu chuẩn

4

Máy đo pH

 

 

Hiệu chuẩn

5

Máy đo độ dẫn điện

 

 

Hiệu chuẩn

6

Máy đo cường độ ánh sáng

 

 

Hiệu chuẩn

7

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Tấm chuẩn ROSH
  2. Dung dịch pH chuẩn
  3. Dung dịch dẫn điện chuẩn
  4. Chuẩn âm thanh
  5. Chuẩn đo cường độ ánh sáng