ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

Liên hệ :

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL Việt Nam qua địa chỉ:

Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

| Điện thoại: 0982 628 838 | Email: dinhlam.nguyen@mecal.vn

| Điện thoại: 0981 855 991 | Email: tuandung.tran@mecal.vn

 

 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Cân kỹ thuật

0 – 5000 g

2

Hiệu chuẩn

2

Cân đĩa

0 – 150 kg

3,4

Hiệu chuẩn

3

Cân bàn

0 – 150 kg

3,4

Hiệu chuẩn

4

Cân đồng hồ lò xo

0 – 150 kg

4

Hiệu chuẩn

5

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Bộ quả cân F1

 

Dải đo : 1 mg – 2000 g

Cấp chính xác : Cấp F1

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT kiểm chuẩn đo lường

 

  1. Bộ quả cân M1

 

Dải đo : 5 – 20 kg

Cấp chính xác : Cấp M1

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của TT kiểm chuẩn đo lường