ĐO LƯỜNG LỰC – ĐỘ CỨNG

Liên hệ :

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL Việt Nam qua địa chỉ:

Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

| Điện thoại: 0982 628 838 | Email: dinhlam.nguyen@mecal.vn

| Điện thoại: 0981 855 991 | Email: tuandung.tran@mecal.vn

 

 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Phương tiện đo lực

0 – 1000 N

1

Hiệu chuẩn

2

Máy thử độ bền kéo nén

0 – 1000 N

1

Hiệu chuẩn

3

Máy đo độ cứng Vicker

HV

 

Hiệu chuẩn

4

Máy đo độ cứng MicoVicker

HMV

 

Hiệu chuẩn

5

Máy đo độ cứng Rockwell

HRC, HRB

 

Hiệu chuẩn

6

Máy đo lực kéo nén cầm tay

 

 

Hiệu chuẩn

7

Máy đo momen

 

 

Hiệu chuẩn

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

  1. Lực kế

Dải đo : 1000 N

Cấp chính xác : 0,5 %

Liên kết chuẩn : Chuẩn được liên kết đến chuẩn đo lường của viện đo lường Việt Nam (VMI)

 

  1. Tấm chuẩn độ cứng HRC
  2. Tấm chuẩn độ cứng HRB
  3. Tấm chuẩn độ cứng HV
  4. Tấm chuẩn độ cứng HMV