ĐO LƯỜNG NHIỆT

Liên hệ :

Khi có yêu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ với MECAL Việt Nam qua địa chỉ:

Số V6B-18, Khu đô thị Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

| Điện thoại: 0982 628 838 | Email: dinhlam.nguyen@mecal.vn

| Điện thoại: 0981 855 991 | Email: tuandung.tran@mecal.vn

 

 

I LĨNH VỰC HIỆU CHUẨN

TT

TÊN PHƯƠNG TIỆN ĐO

PHẠM VI ĐO

CẤP CHÍNH XÁC

TÊN DỊCH VỤ

1

Lò nung

0 – 850C

0,5C

Hiệu chuẩn

2

Nhiệt ẩm kế

0-90C

0-90%RH

0,5C

1%RH

Hiệu chuẩn

3

Tủ vi khí hậu

0-90C

0-90%RH

0,5C

1%RH

Hiệu chuẩn

4

Nhiệt kế

0-1000C

0,5C

Hiệu chuẩn

5

Bộ chỉ thị nhiệt độ

Pt, J, K, . .

 

Hiệu chuẩn

6

 

 

 

 

II CHUẨN CHÍNH SỬ DỤNG

 

  1. Lò nhiệt chuẩn

 

  1. Nhiệt ẩm kế chuẩn

 

  1. Thiết bị đo nhiệt độ hiện số

 

Tủ vi khí hậu

 

MECAL CALIBRATION