Với mục tiêu phục vụ khách hàng một cách toàn diện, MECAL đã xây dựng trung tâm dịch vụ sửa chữa cho các thiết bị đo lường, thí nghiệm,.. Được sự hỗ trợ từ các chuyên gia của các hãng, MECAL cung cấp dịch vụ sửa chữa nhiều loại thiết bị đo, máy đo trong công nghiệp

Một số hình ảnh về dịch vụ sửa chữa :