Tin tức

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH
2018-07-13 01:10:54

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH

Sự khác nhau giữa hiệu chuẩn và kiểm định

Chi tiết
Hiệu chuẩn máy đo độ rung
2018-05-26 12:47:46

Hiệu chuẩn máy đo độ rung

1 Phạm vi áp dụng Hiệu chuẩn máy đo độ rung

Văn bản kỹ thuật này quy định qui tr...

Chi tiết
KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ
2018-05-26 12:33:33

KIỂM ĐỊNH ÁP KẾ

Không phải ai cũng hiểu được việ...

Chi tiết
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN
2018-05-26 12:25:32

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN CÂN

Tại sao phải hiệu chuẩn cân? Sau một thời gian dài sử dụng hoặc trong quá trình sử dụng cân có sự thay đổi...

Chi tiết
Vì sao cần hiệu chuẩn thiết bị.
2018-05-22 08:17:29

Vì sao cần hiệu chuẩn thiết bị.

Có thể hiểu một cách ngắn gọn, hiệu chuẩn là hoạt động mà ở đó thiết bị kiểm tra được so sánh với một gi&...

Chi tiết
HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ
2018-05-17 02:22:00

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ

Hiệu chuẩn độ dài, hiệu chuẩn về điện, hiệu chuẩn khối lượng, hiệu chuẩn lực và mô men xoắn, hiệu chuẩn độ cứng, hiệu chuẩn nhi...

Chi tiết